woensdag 22 november 2017

Energiekurplus haalt hoogste niveau thermografie

PERSBERICHT

22 november 2017, Groningen - Erwin den Hartog, oprichter en eigenaar van onderzoek- en adviesbureau Energiekeurplus uit Groningen, heeft op 22 november 2017 zijn Level 3 certificering als infrarood thermograaf ontvangen van het ITC in Kent, Engeland. Hiermee hoort hij wereldwijd bij de selecte top binnen het vakgebied van de thermografie.

Energiekeurplus helpt haar klanten bij het creëren van een gezonde en veilige werk- en leefomgeving. Door efficiency te verhogen, uitval van productie te voorkomen en catastrofes te vermijden zijn grote financiële voordelen te halen. Thermografie is hierbij onmisbaar. Thermografische beelden maken zowel energieverlies, als onveilige en ongezonde situaties inzichtelijk.

Om betrouwbare warmtebeelden te maken en die foutloos te interpreteren heeft Erwin den Hartog veel geïnvesteerd in het vergaren van kennis en ervaring over thermografie. Level 3 ITC opleiding thermografie van expert Ron Lucier uit de Verenigde Staten succesvol af te ronden. Eerder volgde hij de Level 1 en de Level 2 opleiding thermografie & bouwfysica bij het IRT, een cursus elektrische thermografie en de algemene Level 2 opleiding van het ITC in Kent, Engeland. En afgelopen week maakte hij een grote stap door de

 Als gecertificeerd Level 3 thermograaf begeleidt en traint Erwin den Hartog Level 1 & 2 thermografen, stelt nieuwe thermografieprocedures op en ontwikkelt periodieke inspectieprogramma’s voor elektrische systemen, mechanische- en procesindustrie en lucht- en zeevaart. Daarnaast zet hij zijn kennis van en ervaring met thermodynamica binnen Energiekeurplus in voor het oplossen van alle mogelijke problemen binnen de toepassingsmogelijkheden van thermografie.

zaterdag 11 maart 2017

Binnenklimaat onderzoek

binnenklimaat onderzoek bij tochtklachten

Binnenklimaat onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het met de kwaliteit van het binnenklimaat slecht gesteld is. In woningen, kantoren en vooral op school en in kinderdagverblijven is het met de binnenluchtkwaliteit slecht gesteld. We brengen in ons land 90% van de tijd binnen door en een slechte binnenlucht leidt tot veel gezondheidsklachten en verlies van arbeidsproductiviteit.

zondag 25 oktober 2015

Subsidie energiebesparing sport

Subsidie energiebesparing voor sportverenigingen


subsidie-energiebesparing-sportBinnenkort komt de subsidie energiebesparing sport beschikbaar, de subsidie is voor sportverenigingen die investeren in duurzame energie of energiebesparing. Sportverenigingen die maatregelen nemen om het energieverbruik terug te brengen ontvangen tot 30% subsidie! Voor het opstellen van een energieadvies voor een sportaccommodatie wordt een extra subsidie van €500 beschikbaar.

vrijdag 8 mei 2015

Blowerdoor & Thermografie

blowerdoor-blowerdoortest
Luchtlekken zijn de oorzaak van vele problemen in gebouwen. Zij kunnen onder meer tocht- en schimmelklachten veroorzaken veroorzaken. Maar ook geluidsoverlast, stank, bouwkundige gebreken en zelfs brandgevaar kunnen worden veroorzaakt door een slechte luchtdichtheid van gebouwen. Bovendien leiden luchtlekken tot een hoog warmteverlies, het afdichten ervan kan hierdoor een flinke besparing op de energierekening opleveren!

zondag 23 november 2014

Definitief energielabel

Definitief energielabel

definitief-energielabel
Verplicht definitief energielabel vanaf januari 2015
Alle eigenaren van een woning zonder energielabel ontvangen in januari 2015 per post een nieuw voorlopig energielabel van de overheid.

Dit voorlopige energielabel is gebaseerd op het bouwjaar en het woningtype. Later aangebrachte verbeteringen zoals isolatieglas of bijvoorbeeld  zonnepanelen worden hierin niet gewaardeerd.

Ben je benieuwd wat het voorlopig energielabel van je woning is?  Je kunt het nu al checken via de website energielabel-checker.

zaterdag 25 oktober 2014

Versnelling energiebesparing koopwoningen

Versnelling energiebesparing koopwoningen.De vereniging Noorden Duurzaam wil een versnelling van de energiebesparing bij koopwoningen. Een nieuwe aanpak biedt grote kansen voor de markt en voor de werkgelegenheid.


Op initiatief van Noorden Duurzaam is een groot aantal bedrijven en organisaties bijeengekomen in het kantoor van GasTerra. Hier werd geconstateerd dat energietransitie bij koopwoningen in Noord-Nederland te traag verloopt.

vrijdag 1 augustus 2014

Controle energielabel publieke gebouwen

Verplicht energielabel voor publiek gebouw
Controle op verplicht energielabel publiek gebouw

Controle op verplicht energielabel publieke gebouwen


De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat het komende half jaar grote, voor het publiek toegankelijke gebouwen controleren op de aanwezigheid van een zichtbaar opgehangen energielabel.

Het gaat om overheidsgebouwen, maar ook om private gebouwen met een gebruiksoppervlak groter dan 500 m2. Het ophangen van het energielabel was al verplicht voor overheidsgebouwen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1.000 m2, maar de grens is teruggebracht naar 500 m2.